… siden 1999

Vesterbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv blev stiftet i 1999 med det formål at udbrede kendskabet til og forståelsen for kulturhistorien og de kulturelle værdier på Vesterbro.
Foreningen skal desuden arbejde aktivt på bevarelsen af Vesterbros miljø og historiske bygninger.

Foreningen har for tiden omkring 25 medlemmer, men ønsker mange flere, så alle interesserede er velkomne.

Har du lyst til enten at høre mere om Vesterbros spændende historie og møde andre med samme interesse, eller vil du aktivt være med til at samle Vesterbros historie, så er foreningen noget for dig.

En lokalhistorisk forening, der ikke er støvet
Allerede ved stiftelsen af Vesterbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv blev der lagt vægt på, at foreningen ikke udelukkende skulle beskæftige sig med at registrere og beskrive hændelser på Vesterbro – det skulle være en forening, hvor medlemmerne kunne sætte deres præg på begivenheder og arrangementer.

Derfor er foreningens arbejde lagt ud i interessegrupper, hvor man kan beskæftige sig med netop de ting, man finder mest interessante.

Mød os i Vesterbro Bibliotek og Kulturhus!

Foreningen har i sommeren 2019 modtaget et sponsorat fra

Foreningen støttes desuden af Kultur- og Fritidsforvaltningen

… en støvfri forening