Kom og vær med

VI holder offentligt møde i Vesterbro Bibliotek og Kulturhus en gang om måneden – som regel sidste mandag i måneden.
Det er gratis og alle er velkomne.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

En godt tyve år gammel bog om arkitekten Anton Rosen og hans fantastiske Løvenborg dukkede for nyligt op på det lokalhistoriske arkiv. Det er en registrering af bygningens arkitektur før og efter restaureringsarbejdet omkring årtusindskiftet, men bogen går også bag både arkitekten, kvarteret og udviklingen af byens udseende i starten af 1900-tallet.

Bogen indeholder mange flotte billeder, plantegninger og skitser fra Rosens egen hånd. Faktisk fylder billeder og tegninger halvdelen af bogen.

Rosen og Løvenborg
Svend M. Hvass, 2003

Foreningen arrangerer byvandring til Løvenborg på Vesterbrogade, 28. maj, kl. 17 fra Vesterbros Torv.
Det er gratis og alle er velkomne!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

GENERALFORSAMLING 2024
Vi holder generalforsamling i foreningen tirsdag d. 12. marts, kl. 19 – 19.45 i lokale “Mogens” på 3. sal i Vesterbro Bibliotek og Kulturhus.

Efter kort generalforsamling er der foredrag kl. 20:
Stjerne Radio i Istedgade
Historiker Peter Birkelund fra Foreningen Stjerne Radio fortæller om sabotørerne fra baglokalet i radiobutikken i Istedgade 31.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Havemanns Magasin - kbhbilleder.dk

Mange erfarne vesterbroere har gode minder fra stormagasinet på Vesterbrogade. Vi har modtaget arkivalier fra Johan Havemanns barnebarn Claus Havemann til arkivet. Der er mange fine billeder og forskelligt salgsmateriale fra Havemanns Magasin.

Vores formand, Thomas Warburg, fortæller på det kommende medlemsmøde om Johan Havemann, manden bag forretningen, og mere om hvad der var i kassen til arkivet.

Havemanns Magasin – medlemsmøde i Vesterbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Mandag d. 29. januar 2024, kl. 19 i Vesterbro Bibliotek og Kulturhus, Lyrskovgade 4, 3. sal

Det er gratis og alle er velkomne!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –


Budgetaftale 2024: Københavns lokalhistoriske arkiver kan snart være historie.

Københavns Kommunes budgetaftale for 2024 reducerer tilskuddet til kommunens 10 lokalhistoriske arkiver. Tilskuddet til de lokalhistoriske arkiver i København er nu over to år reduceret med 40 %. Dermed dækker tilskuddet nu ikke engang arkivernes husleje.
Konsekvensen kan være lukning af de lokalhistoriske arkiver.

Peter Saxov, formand for SLAK (Sammenslutningen af lokalhistoriske arkiver i Københavns kommune) udtaler:

  • Lokalarkiverne i København lægger tusindvis af frivillige arbejdstimer i lokalhistoriske opgaver, som ingen andre udfører i dag. Hvis tilskuddet reduceres yderligere, kan arbejdet ikke fortsætte. Vi kan ikke længere betale husleje og den basale drift af arkiverne. Vi kan heller ikke besvare borgerhenvendelser eller deltage i events som fx Historiske Dage.
  • En lukning vil betyde at Københavns Stadsarkiv og Københavns Museum skal overtage arkivalier og arbejdet med lokalhistorien. Det har ingen af dem mulighed for i dag.
    Ved en årlig supplerende bevilling på ca. kr. 400.000 kr. ville arkivernes tilskud komme tilbage til hvad det var i 2022. Dermed undgår de lokalhistoriske arkiver i kommunen lukning.

Frivillige i de 10 lokalhistoriske arkiver sørger for at:

– indsamle og sikre arkivalier
– registrere indkomne materialer
– sikre åben adgang for interesserede til de indsamlede materialer
– formidle lokalhistorisk viden til lokalområdet gennem udstillinger mm.

Omkring 150 personer som årligt lægger 20-25.000 timers arbejde i arkiverne.

Arkiverne har samlet ca. 125.000 lokalhistoriske billeder, 1.000 lokalhistoriske film, samt 600 hyldemeter unikt lokalhistorisk materiale. Intet af dette findes i Københavns Stadsarkiv eller på Københavns Museum. I disse år bliver materialet digitaliseret, en proces der udføres af frivillige.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Illegale våben under besættelsen
– militærets hemmelige aftaler i Krusågade

Kom med, når der tilføjes en vigtig ny lokalitet til historien om besættelsestidens Vesterbro.

Mandag d. 28. august inviterer Vesterbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv i samarbejde med BestTellers til medlemsmøde.
Det bliver en spændende aften om organiseringen, transporten, koordineringen og fordelingen af våben til det illegalt organiserede Danmark.

Arrangementet afholdes i de samme lokaler, som datidens beslutninger blev truffet i: Krusågade 25, kld.

Hvad kun få ved er, at baglokalerne til værkstedet i en periode mellem 1943 og 1945 fungerede som hemmelig base for det danske militærs forsøg på illegalt at genbevæbne hæren. I dag huser lokalerne BestTellers scene for historiefortælling.

Der var stor efterspørgsel på våben fra både England og Sverige under tyskernes besættelse af Danmark under anden verdenskrig. Fordelingen af de våben, der nåede frem, var både dengang og nu omgærdet af mistanke og myter.

På aftenen vil du møde Bo Flindt, vores formand Thomas Warburg og Katja Lange.

Bo Flindt er en erfaren formidler af militær historie og problemstillinger og søn af en af de såkaldte ‘slæbere’, der fordelte våben. Hans foredrag om aktiviteterne i Krusågade omkranses af inputs fra faghistoriker Thomas Warburg, der sætter de nye informationer i spil med i forvejen kendt viden, samt historiefortæller Katja Lange, der fortæller om, hvordan hun bearbejder historisk materiale til fortællinger.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

GADERNE PÅ VESTERBRO

Hvorfor hedder gaderne som de gør på Vesterbro?  Hvilke gader er ældst? Og hvad er forskellen på gader, veje og boulevarder?

Vi inviterer til medlemsmøde med historiker Thomas Warburg mandag d. 26. juni, kl. 19 i Lyrskovgade.
Han vil fortælle om gadenavnene, deres oprindelse og den større plan med navngivningen.

Alle er velkomne!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

VESTERBRO PÅ MUSEUM
– fællestur til Københavns Museum

Lørdag d. 27. august 2022, kl. 13 i gården ved indgangen til Københavns Museum i Stormgade

Hvordan bliver Vesterbros historie beskrevet på hele byens museum?

Formanden Thomas Warburg viser rundt i udstillingerne og indbyder medlemmerne til kritisk dialog om det billede, der bliver tegnet af Vesterbro.

Foreningen betaler entré til museet. Alle er velkomne.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

BALLADEN OM VESTERBRO

Foreningen har fået kontakt til vesterbroere, der medvirkede i teaterstykket ‘Balladen om Vesterbro’ i 1985. Et kapitalisme-kritisk teaterstykke med historiske scener fra det gamle Vesterbro – skrevet af Ebbe Kløvedal Reich og Claus Flygare.

Vi afholder teater-arkæologisk medlemsmøde i foreningen mandag d. 30. maj, kl. 19 i Lyrskovgade.

Hvad fortalte stykket om Vesterbro? Hvori bestod balladen? Kan vi bruge stykket til noget i dag?

Kom og giv dit besyv med
– alle er velkomne – medlem eller ej.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Generalforsamling 2022

Vi vil gerne invitere dig til vores generalforsamling:
tirsdag d. 15. marts 2022 kl. 19
i Lyrskovgade 4
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning
4. Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Arbejdsplan og budget
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
8. Valg af revisorer
9. Fastsættelse af næste års generalforsamling
10. Evt.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.
Der vil være mulighed for at drikke gratis rødvin eller sodavand. Vi sørger også for chips og småkager.
Kom og hør om lokalhistorie på Vesterbro og mød andre vesterbroere, som interesserer sig for Vesterbros historie.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Det glemte Vesterbro
– et af vores medlemmer husker tilbage

af Thomas Warburg, formand for Vesterbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Vesterbroerne var dengang enten fattige eller ludfattige. Sådan beskriver Preben Kirkegaard Hansen tiden efter krigen i bogen ‘Det glemte Vesterbro’, der netop er udkommet. Erindringerne lægger sig fint i rækken af minder og historier fra det gamle Vesterbro. Vi har allerede en del skildringer fra før krigen og efter 1960’erne. Men denne bog fylder et vigtigt hul ud. Bogen giver beskrivelser af bydelens børn og voksne, levevilkår, bygninger, erhvervsdrivende, kulturelle tilbud og traditioner under forfatterens egen opvækst 1945-60.

Fattigdommen fyldte meget i kvarteret. Fra de små, mørke, utætte baggårdslejligheder hørmede fattigdomslugten: Jordslåethed, madrester, bajere, tobak, kropshørm, tis og lort fra undertøj eller bleer hængt uvasket til tørre. De ludfattige spiste slagterens pålægsrester, bagerens gamle brød og kagerester, fedtemadder, sukkermadder og havregrynsmadder. Nogle fik gratis, kommunal mad fra folkekøkkenet i Lyrskovgade. Preben Kirkegaard Hansens beskrivelser minder os om en tid med få penge, vareknaphed og rationeringer på mange varer. Det er egentlig ikke ret lang tid siden. Men måske har mange glemt det – eller ikke hørt om det.

Bogen har det meste af et barns dagligdag på Vesterbro med, men særligt stort indtryk gør hans beskrivelser af skolen. Den sorte, autoritative skole. Der, hvor meningsløs udenadslære kun blev afløst af mobning, vold og chikane fra andre elever og især lærerne. Nok blev revselsesretten afskaffet i skolen i 1951, men det så flertallet af lærerne nu ret afslappet på. Forfatteren gik i Skolen på Enghave Plads og blev forfærdet over den manglende empati og pædagogik blandt lærerne. Der blev skabt et utroligt utrygt læringsmiljø, som langt de fleste elever blev negativt påvirket af. Hvordan kunne det store flertal af lærere set bort fra børnenes opvækst og levevilkår? Eleverne var i forvejen hårdt presset. Mange havde morgenjob både inden skolegangen og også efter. Det kunne være svært at finde tid, energi og forældrenes opbakning til lektierne også.

Preben Kirkegaard Hansen giver forklaringer på både store og små begivenheder, personligheder og steder på Vesterbro. Han hævder fx også, at de oprindelig vesterbroere brugte udtrykket Strassen. Ikke om Istedgade (som nu om dage), men om Saxogade. Det havde jeg ikke hørt før..? Til gengæld var jeg glad for at finde forklaringen på en mindeplade i Istedgade 23. Her boede Bent B. Sørensen og blev hædret for at give den grådige bolighaj, der ejede ejendommen, tæsk. Det kostede tre måneders fængsel, men gav altså senere en mindeplade, fortæller Preben Kirkegaard Hansen i bogen.

Er tiden på Vesterbro 1945-60 ’det glemte Vesterbro’, som forfatteren kalder sin bog. Det er svært at afgøre, men bogen er i hvert fald et godt bidrag til at tiden ikke bliver glemt.

Det glemte Vesterbro
Preben Kirkegaard Hansen, 2021
Forlaget Historia, 230 sider

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Hvem har plads til et våbenskjold?
Da varmtvandsbadeanstalten i Saxogade blev revet ned sidste år, blev anstaltens kommunale våbenskjold til overs.

Våbenskjold og mand, våbenskjoldet står på gulvet og når op til mandens brystkasse

Vi ville ikke bare have, at det skulle smides ud.
Derfor spørger vi jer: Hvor skal våbenskjoldet nu hænge?
Det er tungt og stort!

Læs mere i Bag om København.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Husk at huske!

Vi står midt i en ekstraordinær – og historisk – tid.
Det skal selvfølgelig dokumenteres. Du kan selv give bidrag til historien om corona-pandemien set med Vesterbrobriller på Rigsarkivets side.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Generalforsamling 2020

Vi holder vores årlige generalforsamling tirsdag d. 10. oktober, kl 19 i Vesterbro Bibliotek og Kulturhus i Lyrskovgade.

Kom og hør, hvad der sker lokalhistorisk på Vesterbro: Du er velkommen til at fortælle os, hvis du f.eks. har forslag til kommende oplægsholdere til vores medlemsmøder eller andet.
Der vil blive serveret rødvin, sodavand, chips og småkager.
Alle er velkomne – og man kan blive medlem for 100 kr om året.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nærhed og naboer på Vesterbro

Der er sket meget i vores bydel de sidste mange år – også for kirkelivet. Det siger Mette Gramstrup, der er præst i Kristkirken på Enghave Plads.


Foto: Thomas Sjørup

På februars medlemsmøde vil hun fortælle om udviklingen set med hendes øjne. Skoler, institutioner og kirker er lagt sammen. Hvad betyder det for nærhed og naboskab på Vesterbro, spørger hun. Sammen med mødets deltagerne vil hun forsøge at formulere, hvad Vesterbro kan og vil i fremtiden.

Kom og tal med, når Mette Gramstrup er hovedperson på medlemsmødet mandag d. 24. februar, kl. 19 i Vesterbro Bibliotek og Kulturhus i Lyrskovgade, lokale ‘Dan’ på 3. sal.

Det er gratis og alle er velkomne.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kirkens Front startede på Vesterbro

Hvad lavede kirkens folk under den tyske besættelse 1940-45?
Det står der ikke meget om i historiebøgerne…

Derfor handler næste medlemsmøde i Vesterbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv om Kirkens Front.
Det var en illegal gruppe, der sørgede for asyl, bespisning og fødevarelagre til modstandsbevægelsens folk. Det startede i Eliaskirken og Vesterbro KFUM og bredte sig til resten af byen.

Hør den fantastiske historie, når historiker Lasse Mortensen gæster Vesterbro: Mandag d. 27. januar, kl. 19 i Vesterbro Bibliotek og Kulturhus i Lyrskovgade, lokale ‘Dan’ på 3. sal.

Det er gratis og alle er velkomne.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nyhed: Cobblestone støtter lokalhistorien

18.000 lejligheder fordelt på ca. 400 ejendomme. Ejendomsadministratoren Cobblestone har nok at se til – især på de københavnske brokvarterer.

Cobblestone betyder ‘brosten” og signalerer deres historie og rødder på stenbroen. Nu har virksomheden desuden valgt at tegne både et medlemskab og et sponsorat hos Vesterbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv. På dén måde styrker de sammen med foreningens øvrige medlemmer arbejdet med at indsamle og formidle Vesterbros historie og udvikling.

Det er vi rigtig glade for. Sponsoratet hjælper os med både den daglige drift og til ekstraordinære udgifter til udstillinger og andre formidlingstiltag. Tak!

/ Thomas Warburg, formand

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –


(foto:  Pol. / Martin Lehmann)

Så er der valg! – også i Ankers gamle kreds
Vi tager de valghistoriske briller på og zoomer ind på 9. kreds – Vesterbrokredsen.

Kredsen har altid haft rødt flertal, hvorfor er det sådan?
Hvilken slags mennesker bor i 9. valgkreds? Har lokale sager som Vesterbro Lejerforening, Vesterbro Beboeraktion, Byfornyelsen, B&W arbejdere i Humleby o. lign. haft indflydelse på det røde stemmetal?
Anker Jørgensen har været opstillet og valgt i kredsen i 30 år, har han haft betydning for kredsens stemmetal?

Vi har inviteret Niels E. Bjerrum, socialdemokratisk kandidat i Ankers gamle kreds (og historiker) samt Martin Svendsen, vesterbroer med rod i den aktivistiske venstrefløj (og arkitekt).
Foreningens formand Thomas Warburg vil lede debatten, hvor der bliver talt om vælgerne, kandidaterne, anekdoterne og  gode lokalhistorier fra Vesterbro.

Lokalhistorisk medlemsmøde tirsdag d. 28. maj, kl. 19
Vesterbro Bibliotek og Kulturhus, lokale ‘Dan’, 3. sal

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Vesterbro gør modstand – Folkestrejken 1944
I år er det 75-året for Folkestrejken og kampråbet ‘Istedgade overgiver sig aldrig’ .
Hvad skete der dér i Istedgade, på Vesterbro og i resten af København?
Thomas Warburg tager os gennem de dramatiske dage, hvor lokalbefolkningen rejste sig mod den tyske besættelsesmagt.

Thomas er historiker, kommunikatør, byvandrer og med i bl.a. 4.maj-initiativet og Stjerne Radio.

Se og hør mere på vores møde tirsdag d. 30. april 2019, kl. 19

Kulturanstalten, Lyrskovgade.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Mandag d. 26. september 2016 kl. 19.00
Ivan kommer og fortæller om sit job som forstander for Mændenes Hjem, som har eksisteret på Vesterbro siden 1910.
Se invitation

Mandag d. 25. april 2016 kl. 19.00
Erik Willumsgaard vil fortælle om Vesterbros 400 år lange historie, fra grundlæggelsen og frem til i dag. Ud over at arrangere guidede ture lokalt i bydelen, er han aktiv i Vesterbro Handelsforening, Vesterbro Lokaludvalg og Vesterbro Sogn.
Se invitation

Mandag d. 29. februar 2016 kl. 19.00
Fanny Pedersen fortæller om hvorfor hun flyttede til Vesterbro for 25 år siden da bydelen var i starten af byfornyelsen. Hun har været aktiv i Vesterbro lokal TV og ÆldreTV.
Se invitation

Mandag d. 30. november 2015 kl. 19.00
Britta Ekberg, der er opvokset i Saxogade, kommer og fortæller om sin barndom og livet på Vesterbro gennem skiftende tider frem til i dag hvor det er blevet trendy at bo i bydelen.
Se invitation

Mandag d. 26. oktober kl. 19.00
Erik Hegelund har lavet nyhedsbreve på Ydre Vesterbro siden 1999. Han medbringer en masse fotografier og der er lagt op til en aften i dialog med deltagerne om motiverne og historier fra Ydre Vesterbro.
Se invitation

Mandag den 28. september kl. 19.00
Bruno Schwede fortæller om integration ud fra sin 45 år lange erfaring fra Vesterbro. Integration omfatter mange områder: Sproglige, sociale, kollegialer, kulturelle, historiske, juridiske, humoristiske, lokale, politiske, administrative, erhvervsmæssige, personlige og danske.
Se invitation

Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 18.00
Carlsberg fortid, nutid og fremtid: John Voldfrom står for rundvisning på Carlsberg med historiske fortællinger om bryggerivirksomhedens historie, brygning og samfundsbetydning.
* Vi mødes ved elefanterne kl. 18.00
Se invitation

Mandag den 27. april 2015 kl. 19.00
Faghistorikeren Niels Herskind kommer og fortæller om Vesterbros opståen og historiske udvikling gennem tiden.
Måtte aflyses grundet sygdom.
Se invitation

Mandag den 30. marts 2015 kl. 19.00
Torben Liebst fra Sporvejs Historiske Selskab kommer og fremviser billeder samt fortæller om sporvogne på Vesterbro og i resten af byen
Se invitation

Mandag den 23. februar 2015 kl. 19.00
Foreningens medlem Carsten Rønnev kommer og viser gamle postkort fra før 1920 med motiver fra Vesterbro
Se invitation

Mandag den 24. november 2014 kl. 19.00
Årets frivillig i København, Michael Lodberg Olsen, fortæller om det at være social iværksætter
Se invitation

Mandag den 27. oktober 2014 kl. 19.00
Historien om Olaf Peder Langbøl og de øvrige deporterede bliver fortalt gennem arkivmateriale og interview med pårørende
Se invitation

Mandag den 29. september 2014 kl. 19.00
Ivan Dyhrberg fortæller om sin skoletid på Matthæusgades skole
Se invitation

Mandag den 26. maj 2014 kl. 19.00
Rundvisning på Vestre Kirkegård
Se invitation

Mandag den 28. april 2014 kl. 19.00
Find din slægt – og gør den levende
Se invitation

Mandag den 31. marts 2014 kl. 19.00
Vesterbro under besættelsen
Se invitation

Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00
Ordinær generalforsamling
Se invitation

Mandag den 24. februar 2014 kl. 19.00
Vi viser en film om Vesterbro
Se invitation

Mandag den 28. oktober 2013 kl. 19.00
Fotokavalkade fra Vesterbro og København
Se invitation

Mandag den 30. september 2013 kl. 19.00
Kom og oplev et stemningsfyldt tidsbillede fra Vesterbro og Frelsens Hær i 50’erne
Se invitation

Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.00
Fra socialarbejder til præst, af Mette Gramstrup Hansen
Se invitation

Mandag den 26. november 2012 kl. 19.00
ChristianKirkeby kommer i sit foredrag ind på et ømtåleligt emne
Se invitation

Mandag den 29. oktober 2012 kl. 19.00
Carlsberg: fortid, nutid og fremtid ved John Voldfrom
Se invitation

Mandag den24. september 2012 kl. 19.00
Fra en målerkontrollørs fotoarkiv ved Mogens R. Fentum
Se invitation

Mandag den30. april 2012 kl. 19.00
Forfatteren Anders-Peter Mathiasen fortæller
Se invitation

Mandag den26. marts 2012 kl. 19.00
Forfatteren Peter Heller Lützen fortæller om Vesterbro til Ejderen
Se invitation

Onsdag den 9. marts 2012 kl. 18.00
Foreningens ordinære generalforsamling
Se invitation

Mandag den27. februar 2012 kl. 19.00
Forfatteren Peter Heller Lützen fortæller om Vesterbro til Ejderen
Se invitation

Mandag den28. november 2011 kl. 19.00
Johannes Bertelsen Settlementets Forstander vil berette om institutionens historie og om Sidegadeprojektet
Se invitation

Mandag den 31. oktober 2011 kl. 19.00
John Voldfrom vil fortælle om Vesterbros kirker
Se invitation

Mandag den 23. maj 2011 kl. 18.00
Ekstraordinær generalforsamling
Se invitation

Mandag den 28. marts 2011 kl. 19.00
Robert Olsen fortæller om Mændenes Hjem og Narkoen på Vesterbro
Se invitation

Onsdag den 9. marts 2011 kl. 18.00
Foreningens ordinære generalforsamling med efterfølgende spisning
Se invitation

… en støvfri forening