Links

Sammenslutningen af Lokalarkiver i København (SLAK)
En forening hvis formål er at varetage de lokalhistoriske foreningers og arkivers fælles interesser med henblik på at styrke deres stilling som kulturinstitutioner.

Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA)
Siden 1949 har Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA) samlet arkivfolk over hele landet i de fælles bestræbelser på at højne kvaliteten i arbejdet med bevaring af vor fælles kulturarv.

Statens Arkiver
Statens Arkiver indsamler og bevarer historiske kilder og stiller dem til rådighed for offentligheden.

… en støvfri forening